top of page

MEDIJSKO ZASTOPANJE

Nudimo vam:

 

• pripravo aktualnih sporočil za medije, koledarja dogodkov, napovedi novinarskih konferenc, posebnih dogodkov, dni odprtih vrat, otvoritev, posebnih obeležij, dosežkov, mednarodne dejavnosti...

• priprava sporočil za objavo v medijih

• pripravo in posredovanje tedenskih (po potrebi pogostejših) najav dogodkov v podjetju novinarjem in drugim zainteresiranim javnostim

 • neposredno sodelovanje in suportiranje novinarjev in medijskih hiš ter sodelavcev pri kontaktih z novinarji ter načrtovanje odnosov z javnostmi

 • sprejemanje vprašanj novinarjev in medijskih hiš ter posredovanje odgovorov novinarjem

XYZ_montaza.jpg

 • spremljanje objav, ki se nanašajo na podjetje v medijih

 • zbiranje, priprava in posredovanje novic za spletne strani podjetja

 • razpošiljanje e-novic elektronskim naslovnikom, razpošiljanje e-novic elektronskim naslovnikom - Newsletters (mailing)

 • lektoriranje vseh sporočil.

bottom of page